HOME

podstawa składek zus plus
wysokość składek społecznych emerytalna 19,52%, rentowa 8%, chorobowa 2,45% (dobrowolna), wypadkowa 1,67%
wysokość składki zdrowotnej
wysokość składk fundusz pracy 2,45%
razem składki zus plus