HOME

zasady ogólne (do 31.12.2021) podatek liniowy (do 31.12.2021) ryczałt (do 31.12.2021) zasady ogólne NOWY ŁAD (od 01.01.2022) podatek liniowy NOWY ŁAD (od 01.01.2022) ryczałt NOWY ŁAD (od 01.01.2022)
dochód / przychód roczny
podatek roczny
zus społeczne roczne
zus zdrowotna rocznie
suma danin do państwa rocznie
% danin oprowadzanych do państwa od dochodu
różnica % danin
ZYSK ROCZNY
RÓŻNICA ZYSK ROCZNY
Najkorzystniejsza forma opodatkowania
INSTRUKCJA

Kalkulator wylicza prognozę zysku z działalności gospodarczej, obciążenia finansowe oraz porównuję zasady rozliczania do 31.12.2021 i od 01.01.2022 (Nowy Ład). Kalkulator nie bierze pod uwagę takich kwestii jak wspólne opodatkowanie z małżonkiem, ulgi na dzieci, inne ulgi oraz nie rozliczania przychodów na więcej niż jedna stawka podatku ryczałtowego.

*- składki zus wprowadzamy takie jakie obowiązują w 2021r

Przykłady wprowadzania danych:

1. Przedsiębiorca rozlicza się do tej pory na podatku ryczałtowym 8,5% płaci miesięcznie duży zus (składki społeczne) 998,37 zdrowotna 381,81 oraz rozlicza się w VAT. Wprowadza w przychód prognozowany miesięczny przychód netto (bez vat). W koszty wprowadza prognozowane miesięczne koszty działalności netto. Pomimo tego że rozlicza się w ryczałcie gdzie koszty są nie brane po uwagę, jednakże w celu analizy form opodatkowania, powinien je wprowadzić, w przeciwnym razie analiza będzie nieprawidłowa. Wpisuje składki zus społeczne jakie go obowiązują 998,37. Wpisuje składkę zus zdrowotną 381,81. Wybiera stawkę podatku ryczałtową, która go obowiązuje 8,5%. W przypadku zmiany stawki w 2022r wprowadza stawkę zgodną ze zmianami. Po przeliczeniu danych otrzymuje informacje jak zmienią się obciążenia finansowe, zysk, porównanie zmian zasad i form opodatkowania.

2. Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych lub podatku liniowym, nie jest vatowcem, płaci mały zus społeczne bez składki chorobowej 245,20, zdrowotna 381,81. Wprowadza dane analogicznie jak w przykładzie 1 z tym że w przychodach i kosztach nie występuje kwota netto, w stawkę podatku ryczałtowego wprowadzić należ taką jaka by obowiązywała przy rozliczaniu na podatku ryczałtowym. Po przeliczeniu danych otrzymujemy informacje jak z przykładu 1.