HOME
operacja gospodarcza rodzaj nettovatczas wykonania w godzinach
przychód 1
przychód 2
przychód 3
przychód 4
przychód 5
koszt 1
koszt 2
koszt 3
koszt 4
koszt 5
koszt 6
koszt 7
koszt 8
koszt 9
koszt 10
koszt 11
koszt 12
koszt 13
koszt 14
koszt 15
koszt 16
koszt 17
koszt 18
koszt 19
koszt 20
koszt 21
koszt 22
koszt 23
koszt 24
koszt 25

zysk do kieszeni opodatkowanie zasady ogólne
zysk do kieszeni opodatkowanie podatek liniowy
zysk do kieszeni opodatkowanie ryczałt
zysk do kieszeni sp z o. o.
zysk za godzinę opodatkowanie zasad ogólne
zysk za godzinę opodatkowanie podatek liniowy
zysk za godzinę opodatkowanie ryczałt
zysk za godzinę sp z o. o.
vat do zapłaty
wolne godziny pracy
miesiączny dochód zasady ogólne, liniowy
miesiączny przychód ryczałt, zas. ogól. liniowy, sp. z o. o.
roczny dochód zasady ogólne, liniowy
roczny przychód ryczałt, zas. ogól. liniowy, sp. z o. o.
teoretyczne przekroczenie roczne progu vat 200000
teoretyczne przekroczenie roczne obrotu do przejścia na vat miesięczny 5135000
teoretyczne przekroczenie progu do pełnej księgowości 8559000
teoretyczne możliwość rozliczania się na podatku ryczatowym 1069875
INSTRUKCJA

W kalkulator wprowadza sie dane miesięczne. Oznaczenia:
-miesięczne godziny pracy - godziny, które przenaczamy ma działalność gospodarczą np: 8 godzin dziennie, więc miesięcznie 160 godzin, jeżeli mamy pracownika to jego godziny też można wpisac, np 160 + 160 = 320,
-75% składki zdrowotnej - np: składka zdrowotna dla przesiębiorcy wynosi 342,32 więc wpisujemy 256,74, dane te potrzebne są do obliczenia podatku,
-zus społeczne - np: 213,57 składki preferencyjnego zus-u, 904,60 składki tgz. dużego zus-u, można wysokość tych składek znajść na stronie zus, dane te potrzebne są do obliczenia podatku,
-rozliczać vat- opcja powodująca rozliczanie, bądź nie rozliczanie kwot vat-u,
-teoretyczna stawka ryczałtu- po ustaleniu PKWIU własnej działalności, można ustalic, na infolini podatkowej, procent podatku np: roboty budowlane 5,5%,
-wprowadzanie operacji:
-operacje przychodowe- przychód - kwota, vat (jeżeli rozliczamy) - kwota vat np 23% wartości przychodu, czas wykonaia - ilośc godzin miesięcznie potrzebnych do wykonania tej operacji.
-operacje kosztowe- zasady takie jak powyżej przy operacjach przychodowych. Koszty jakie mogą się pojawić to: zakup towaru, zakup usług, paliwo, telefon, podatek od nieruchomości, zus fundusz pracy (nie wpisujem ponownie np: składek zus społecznych), czynsz, wynagrodzenia pracowników, środki czystości, artykuły biurowe, usługi księgowe itp. Czas wykonania to czas poswięcony przy powstawaniu kosztu np paliwo, czas jazdy samochodem. Można również wpisać same godziny przy operacjch, na które trzeba poświęcic czas, a które nie generuja kosztu finansowego np: sprzątanie,

Przy spółkach z o. o. w kalkulatrze analizowana jest sytuacja, gdzie cały dochód spółki wypłacany jest przez zarzad więc spółka nie ma dochodu i nie występuje podatek CIT, taka sytuacja powoduje brak zdolnosci kredytowych spółki itd. Nie analizowana jest sytuacja, kiedy spółka posiada dochód i cześć tego dochodu jest wypłacana przez zarząd, w takiej sytuacji doszło by do opodatkowania dochodu spółki i wypłaty dla zarzadu. Kalkulator przy licedniu danych dla spółki z o. o. nie uwzglednia danych o składkach zus. Wypłata dla członków zarządu nie powoduje objęciem systemem emerytalnym, zdrowotnym. Proces likwidacji spółki z o. o. jest trudny. Księgowość spółki z o. o. jest droga. Procedura sporządzania i składania sprawozdań finansowych sp. z o. o. jest skomplikowana. Kalkulator przy liczeniu podatku na zasadach ogólnych uwzględnia 1/12 ulg, ponieważ liczenie jest w układzie miesięcznym. Liczenie przekroczenia progów do różnych celów podatkowych - kwoty ujemne informują, że nie dochodzi do przekroczenia, kwoty dodatnie informują o przekroczeniu.