HOME
 

wysokość zasiłku / wynagrodzenia chorobowego
INSTRUKCJA

Kalkulator oblicza wysokośc zasiłku / wynagrodzenia chorobowego w dość uproszczony sposób, nie uwzględnia rożnego rodzaju przypadków, które także maja wpływ na jego wysokość. Uwzględnia podatek dochodowy w wysokości 18%.
Oznaczenia:
-ile miesięcy liczyć do ustalenia podstway zasiłku / wynagrodzenia chorobowego - np: jeżeli ktoś pracuje tylko 6 miesięcy to wpisujemy 6, następnie w pozycje miesięcznego wynagrodzenia wypełniamy tylko sześć wierszy, w reszcie zostawiamy 0,
-jaki procęt zasiłku / wynagrodzenia chorobowego- podstawowy zasiłek 80% wynagrodzenia ale w niekturych przypadkach może być 100% np choroba podczas ciąży, wypadek w pracy...,
-ilość dni zasiłkowych - ilość dni choroby,
-wynagrodzenie brutto miesiąc- wpisujemy wartość wynagrodzenia z umowy o pracę, ewentualnie, jeżeli były inne wypłaty, np godziny nadliczbowe to dodajemy do wynagrodzenia.