HOME
DOKUMENTY KADROWE

-umowa o prace -informacja o warunkach zatrudnienia -oswiadczenie pracownika o zapoznaniu sie z przepisami -informacje osobowe -oswiadczenie rachunek bankowy -oświadczenie do podwyższonych kosztach uzyskania przychodu -PIT2(6) -podanie o prace -skierowanie na badania lekarskie -obwieszczenie o systemach i rozkładach czasu pracy -normy równego traktowania -lista obecnosci -miesięczna ewidencja czasu pracy -wniosek o urlop -ZCNA -lista kontrolna dokumenty kadrowe